Проверка установи: Делата в Районния съд в Брезник се администрират и образуват съобразно Правилника за администрацията на съдилища

Районният съд в град Брезник е сред съдилищата в страната, в които делата се администрират и образуват съобразно Правилника за администрацията на съдилища, пише lex.bg.

През месец септември тази година Висшият съдебен съвет разпореди да бъде извършена проверка в 36 съдилища в страната, сред които това в Брезник. Решението за проверката бе предизвикано от разнородната практика при прилагането на правилата уредени в Правилника за администрацията на съдилищата за образуване и администриране на делата в Районните и Окръжните съдилища, и цели проверка на достоверността и редовността на статистическите данни в отчетите за 2020 година.

Проверките бяха извършени въз основа на четири критерия, сред които спазване на разпоредбата на член 80, алинея 10 във връзка с повторното постъпване на въззивни жалби след прекратяване на делото в Окръжните съдилища и Апелативните съдилища, в това число информация за броя на делата повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство, поясниха тогава от Висшия съдебен съвет.

Заради разминаванията, в края на септември Съдийската колегия възложи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, да извърши проверка в 22 Районни съдилища, а тя показа, че само в пет от тях делата се администрират и образуват съобразно Правилника за администрацията на съдилища. Това са Брезник, Пазарджик, Царево, Ихтиман и Ардино. В останалите обаче са били установени недостоверно отчитане на данните, пише lex.bg.

Виж също...

Loading...