Работна сила в област Перник: Наетите по трудово и служебно правоотношение са намалели, но средната брутна заплата се е увеличила

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2021 година намаляват спрямо края на юни 2021 година с 1,9 % и достигат 27,9 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24,4 и 16,4 %. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3,1 % (до 6,9 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 3,5 % (до 21 хиляди). В края на септември 2021 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0,3 % по-малко в сравнение с края на септември 2020 година.

През третото тримесечие на годината средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2021 година с 0,8 %, като достига 1 202 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 352 лева, а за частния – 1 152 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2020 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 21,3 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13,9 %, а в частния – с 24,1 %.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2021 година област Перник е на 14-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 068 лева, а най-ниска в област Благоевград – 999 лева.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...