За проектна документация за присъединяване на абонати и реновиране на мрежата в областите Перник и Кюстендил се отпускат до половин милион лева

Обществена поръчка за изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение и ниско напрежение на територията на 8 области в страната е обявена от “ЧЕЗ Разпределение България”. Общата прогнозна стойност на дейностите е 1 888 310 лева без включен ДДС или 2 265 972 лева с ДДС, научи Zapadno.com.

Поръчката е разделена на обособени позиции, от които една се отнася за областите Перник и Кюстендил. Прогнозната стойност за дейностите в двата региона е 389 925 лева без включен ДДС или 467 910 лева с ДДС. Фирмата-изпълнител ще трябва да разработи работен проект в обхвата на няколко части – “Електрическа“, “Конструктивна“ и “Архитектурна“. Сред дейностите, които трябва да са заложени в проектите са изграждане на 7 нови трафопостове, въздушна линия средно напрежение и други, подробно описани в количествено стойностната сметка от документацията за съответната обособена позиция.

Снимка: “ЧЕЗ Разпределение България” – пресцентър

Виж също...

Loading...