Агенция по заетостта се противопостави за информацията, че „над четвърт милион българи са без работа”

Във връзка със зачестили публикации в медиите, че „над четвърт милион българи са без работа” от Агенция по заетостта информираха, че това твърдение не отговаря на действителната ситуация на пазара на труда, който остава стабилен и продължава да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица в България – 4,7 % за октомври. Към 25 ноември броят на регистрираните в Бюрата по труда безработни е 158 496. За сравнение, на същия ден преди една година, тоест на 25 ноември 2020 година в Бюрата по труда са установени общо 219 723 регистирани безработни. Констатира се намаление на годишна база, което възлиза на 61 227 лица или – 27,9 %, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

През 2020 – 2021 година броят на регистрираните безработни е бил над 250 000 единствено в периода на пълен локдаун през месеците април – юли 2020 година, като най-високата стойност е достигната през май 2020 година и е 295 453. Механичният сбор на данните на сайта на Националния статистически институт в рубриката „Новорегистрирани безработни в Бюрата по труда и постъпили на работа по области и по седмици” за периода декември 2020 година – ноември 2021 година не отразява коректно действителният брой на безработните. Част от новорегистриралите се в Бюрата по труда през този период вече са започнали работа благодарение и на усилията на трудовите посредници и активността на работодателите. Данните на сайта на Националния статистически институт са моментни стойности, които целят по-детайлно наблюдение на реакцията на бизнеса в условията на COVID-19, но не отразяват реалността към момента.

След отпадане на мерките на правителството за пълен локдаун в страната, нивата на регистрираните безработни бързо се върнаха до нормалните стойности – 158 000 – 160 000 към месец септември 2020 година. Оттогава се наблюдава сравнителна стабилност на пазара на труда, като техният брой се повлиява единствено от обичайните сезонни тенденции в резултат на общите икономически условия в страната.

През 2021 година най-високата стойност на регистрираните безработни е през месец януари – 229 750, което е отражение на сезонния характер на пазара на труда в България. От месец февруари до месец ноември се наблюдава непрекъснато и плавно намаление на броя на регистрираните безработни, което е показателно за възстановяването на икономиката след първоначалния шок от COVID-19 кризата. И днес, въпреки поредната пандемична вълна, нивото на безработица, което се измерва на месечна база, е с една от най-ниските стойности от съществуването на статистиката на Агенцията по заетостта (https://www.az.government.bg/bg/news/view/bezraboticata-se-zadyrja-na-rekordnite-4-7-i-prez-oktomvri-3753/).

В Агенция по заетостта няма постъпила информация за съществени масови уволнения през последните месеци, в това число и през ноември. Данните към днешна дата не очертават стресови ситуации на пазара на труда, независимо от поредната COVID-19 вълна и действащите ограничителни мерки.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...