Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж се увеличава на 370 лева от края на годината

Съгласно решението на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 300 лева на 370 лева, а максималният й размер се повишава от 1 440 лева на 1 500 лева. Това разяснение направиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика по повод различни тълкувания в медиите за размера на пенсиите през 2022 година.

От същата дата тежестта на всяка година осигурителен стаж без превръщане ще се увеличи от 1,2 на 1,35 на сто. За да има  равнопоставеност с по-високата тежест на осигурителния стаж ще бъдат преизчислени всички отпуснати преди 25 декември 2021 година пенсии. Промените са трайно регламентирани в Кодекса за социално осигуряване чрез направената актуализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година.

Изплащането на увеличените размери на пенсиите през цялата 2022 година е гарантирано. Кодексът за социално осигуряване регламентира, че в случай, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове. Това гарантира изплащането на всички пенсии и други социално осигурителни плащания в определените размери, независимо че бюджетът на държавното обществено осигуряване за съответната година не е приет. В този случай за издръжка на органите на Националния осигурителен институт се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

Виж също...

Loading...