На кръгла маса в град Брезник институции дискутираха превенцията срещу насилието, основано на пол

Брезник бе домакин на кръгла маса между общинската администрация, социални работници, преподаватели и представители на фондация “П.У.Л.С.” и Център за социална рехабилитация и интеграция “Татяна Арсова”, предаде репортер на Zapadno.com.

Кръглата маса се проведе в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Сред присъстващите бяха заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска, изпълнителният председател на фондация “П.У.Л.С.” Мариана Евтимова, представители от местното средно училище “Васил Левски”, социални работници, психолози, здравният медиатор на Брезник и други.

На събитието фондация “П.У.Л.С.” презентира програмите, които развива с определена целева група и координира действието си срещу домашното насилие. “Кръглата маса се организира в рамките на 16-дневната кампания срещу насилието над жените и насилието, основано на пола. Кампанията е между 25 ноември (Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените) и 10 декември (Международният ден за правата на човека). В рамките на тази кампания ежегодно организираме кръгли маси в различни региони, като тази година за нас е удоволствие да се съберем заедно, за да може освен да споделим наболяли проблеми по темата “Домашно насилие. Насилие, което е базирано на пол и полово обусловено”, да споделим за това какво изобщо представлява насилието. В частност какво представлява домашното насилие.”, поясни пред присъстващите изпълнителният председател на фондация “П.У.Л.С.” Мариана Евтимова.

Заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска отправи приветствие към участниците в кръглата маса. Тя приветства неправителствената организация от Перник за организирането на събитието с фокус домашното насилие. “Бих казала, че с фондация “П.У.Л.С.” имаме изключително добри взаимноотношения. Организираме поредната съвместна инициатива и участие. Тук са част от членовете на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, представители на средно училище “Васил Левски”, психолог в средно училище “Васил Левски”, представител на дирекция “Социално подпомагане” от отдел “Закрила на детето”. Общо взето хора, които и в частност работят с този проблем. Така че надявам се да бъде ползотворна днешната кръгла маса и да се проведе една ползотворна дискусия между нас като институции. И съответно проблеми, които имаме да ги решаваме, да можем да ги поставим на масата и в бъдеще време да бъдат решени.”, каза заместник-кметът Мария Добревска.

Кръглата маса се организира по проект, който фондация “П.У.Л.С.” изпълнява по линията на превенцията на домашно насилие. В рамките на проекта са предвидени кръгли маси в няколко района на страната, като вече се проведоха такива в Брезник и Перник. През следващата седмица ще се организира такова събитие и в град Кърджали.

Виж също...

Loading...