“Знеполе” ще е новото име на задънена улица в Трън по предложение на кмета

На 8 декември общинските съветници на Трън трябва да вземат решение за именуване на улица в града, става ясно от докладна на сайта на общинската администрация.

Докладната е от кмета на община Трън и е във връзка с новообразуван урегулиран поземлен имот, който е застроен с двуетажна масивна жилищна сграда. Този имот се обслужва от задънена улична отсечка (тупик). Съгласно член 89, алинея 3 от Закона за гражданската регистрация, когато адресът е в регулация включва населеното място, локализационна единица (площад, улица,
булевард и други), номер, вход, етаж, апартамент, пише в докладната до Общински съвет-Трън.

Предвид това кметът на Трън предлага на общинските съветници задънената улична отсечка да се именува на улица “Знеполе”.

Знеполе е историко-географска област, която е част от природногеографската област Краище, обхващаща изцяло Трънската котловина.

Виж също...

Loading...