През 2022 година в Трънско ще могат да се изсекат 45 хиляди плътни кубически метра дървесина от общинските гори

Общинският съвет в Трън прие годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2022 година. Планът е приет с 9 гласа “за” от трънските общински съветници, видя Zapadno.com от протокол на провело се през месец ноември заседание.

Годишният план за ползване на дървесина от общинските горски територии е на база извършена инвентаризация и съгласувани и одобрени планизвлечениия от Регионална дирекция по горите-Кюстендил за извършване на сеч. С документа е приет и обемът на ползване от горските територии, които са общинска собственост. За 2022 година обемът, който може да се ползва е 45 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 30 000 плътни кубически метра иглолистна и 15 000 плътни кубически метра широколистна дървесина.

Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с одобрените План извлечения от Регионална дирекция по горите-Кюстендил и изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, се посочва още в решението на Общински съвет-Трън.

В сравнение с годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2021 година обемът е намалял с 5 000 плътни кубически метра лежаща маса. Намалението на обема се наблюдава в двата вида дървесина – широколистна и иглолистна. За 2021 година бе определен обем от 50 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 32 500 плътни кубически метра иглолистна и 17 500 плътни кубически метра широколистна дървесина.

Виж също...

Loading...