Брезник и Трън са сред примерите на безплатна услуга за федерирани портали, поддържани от Държавна агенция „Електронно управление“

Безплатна услуга за федерирани портали на администрации предлага Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Портала за достъп до електронни административни услуги. Услугата представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните на федерираните портали позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Федерираните портали се поддържат от Държавна агенция „Електронно управление“, а съдържанието им – от съответната администрация, за която е създаден, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

През 2021 година функционират федерирани портали на 24 администрации, в това число Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 4 Областни администрации – Кюстендил, Монтана, Добрич и Шумен, 18 Общини – Доспат, Челопеч, Брезник, Златарица, Златица, Търговище, Ракитово, Две Могили, Долни Дъбник, Павликени, Пордим, Роман, Белоградчик, Нови пазар, Бобов долКаспичан, Трън и Долни чифлик. В процес на разработка са федерирани портали на 53 администрации.

Изградените портали отговарят на изискванията на утвърдените „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация“ и на действащите стандартни за достъпност, описани в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година, относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Държавна агенция „Електронно управление” има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики. Агенцията поддържа също така централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация, става ясно от информация за ведомството.

Виж също...

Loading...