От следващата седмица паралелката ще учи присъствено, ако 30 % от учениците се тестват или имат зелен сертификат

Паралелката ще учи присъствено, ако 30 % от учениците в нея искат да се върнат в клас с тестване или зелен сертификат – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. Новото условие влиза в сила от 15 декември. Това решиха Министерство на образованието и науката, синдикатите и работодателите в образователната система на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на просветното ведомство.

Досега, ако за 50 % от учениците нямаше съгласие за тестване или зелен сертификат, паралелката оставаше в електронно обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено. Чрез намаляването на изисквания процент готови да спазват изискванията на здравните власти в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата.

Несъгласните с щадящите тестове ще продължат да се обучават от дистанция. Според насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка училищата ще осигуряват на тези деца и младежи синхронно или асинхронно обучение в зависимост от своите възможности.

От Министерство на образованието и науката поставят акцент върху присъственото обучение. Декларации за съгласие се приемат непрекъснато. Към момента тестове има за всички ученици в общините със заболяемост над 250 на 100 000 души. Всички учат присъствено без тестване в общините с по-ниска заболяемост.

До Коледа няма да има други промени в режима за обучение в пандемични условия, обеща министърът на образованието и науката академик Николай Денков. Той благодари на социалните партньори за конструктивния подход и сътрудничеството при осигуряването на безопасен присъствен процес в настоящите трудни епидемични условия.

Социалните партньори подкрепиха предложението на Министерството на образованието и науката за бюджет на образователната система за 2022 година. Близо 5,3 милиарда лева са предвидените разходи за предучилищното и училищното образование за догодина. Към тазгодишните 4,446 милиарда лева (3,6 % от брутния вътрешен продукт) са поискани допълнително още 834 милиона лева. Те ще обезпечат повишение на учителските заплати според ръста на средната работна заплата в страната, ще покрият съществуващи в момента дефицити и нови дейности по основните политики.

В поискания допълнителен ресурс е разчетен и 20 % ръст в стандартите за издръжка на един ученик и паралелка. Това се прави заради повишените режийни и други разходи, както присъщи, така и свързани с пандемията.

От Министерство на образованието и науката искат също повече средства за обхвата на 4-годишните деца в задължителна предучилищна подготовка. По-големи суми са предложени за подобряване на материална база, за дофинансиране на транспортни разходи на учениците, за обновяване на автопарка от училищни автобуси, за стипендии и за хранене на децата от задължителната предучилищна подготовка и учениците от I до IV клас.

Виж също...

Loading...