За месец в местата за настаняване в област Перник са пренощували около 650 лица, от които са генерирани 48 хиляди лева приходи

През октомври тази година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 770 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56,4 хиляди, а на леглата – 116,6 хиляди. В сравнение с октомври 2020 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0,4 %, докато броят на леглата в тях се увеличава – с 5,6 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През месец октомври в област Перник са функционирали 6 места за настаняване с общо 274 легла. Реализираните нощувки в тях са били 1 124 броя. Пренощувалите лица са били 646, а приходите за местата за настаняване – 48 хиляди лева. За отчетения месец легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла) в областта са били 8 494 броя.

Виж също...

Loading...