Област Перник е на второ място в страната по сформирани професионални паралелки с 69,10 % от всички

Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас. За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56 % от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

Това показва изпълнението на план-приема в гимназиите след VII клас за учебната 2021/2022 година. Сформирани са общо 2 333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1 381 са професионални, 1 371 са STEM. Профилираните са 952. От тях с профил „Чужди езици“ са 296.

Почти 32 000 ученици в VIII клас (58,42 %) се обучават по STEM профили и професии. Има ръст на приема в STEM професиите в направления „Компютърни науки“ и „Приложна информатика“, както и в профилите „Природни науки“ и „Софтуерни и хардуерни науки“.

Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Тази учебна година те са 8 483, а през изминалата са били 5 425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора.

Най-предпочитани са „Автотранспортна техника“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Електрически превозни средства“, „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и „Трайни насаждения“.

Близо 1 300 ученици в 70 паралелки в VIII клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите „Полевъдство“, „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, „Корабни машини и механизми“, „Корабоводене – морско“ и „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.

Най-високият процент на сформираните професионални паралелки е в област Враца – 75,74 % от всички. Следва Перник с 69,10 %. В София също има ръст – професионалните паралелки в VIII клас са 41,38 %. За сравнение през учебната 2019/2020 година процентът е 36,92 %.

Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник – 75,56 %, следвани от Търговище (75,06 %) и Габрово (70,22 %).

Виж също...

Loading...