Жители на община Брезник не възразиха писмено срещу увеличението на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване

По време на общественото обсъждане на предложеното увеличение на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Брезник не са постъпили предложения или възражения от страна на жители. Увеличението на таксата ще бъде факт от следващата 2022 година и беше прието от Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

В едномесечен срок жители на община Брезник имаха възможността да изразят свои становища, предложения или възражения срещу предлагането таксата за смет да бъде увеличена от 2022 година. Нито един жител не е използвал това време и в законовия срок няма постъпили становища и мнения по темата. За предстоящото увеличение читателите на Zapadno.com научиха чрез публикацията: Предстои увеличение на таксата за сметосъбиране в Брезнишко – с 20 % за града и 30 % за селата. При 100 % събрани такси за сметосъбиране и сметоизвозване, администрацията ще разполага с 373 000 лева, а план-сметката за извършване на услугата за година е 600 000 лева, при което отново Община Брезник трябва да извърши дофинансиране от бюджета си, стана ясно на заседанието.

Докладната, свързана с промяната на таксата по сметосъбиране и сметоизвозване, предизвика над 40-минутни дебати между общинските съветници и администрацията. Във връзка с увеличението общинският съветник Ваньо Добринов поискал подробно описание на актовете за установяване на задължения на длъжниците на таксата за смет. От отговора на Общината е стана ясно, че има 236 000 лева задължения с изтекъл 5-годишен срок на давност и 15 заведени дела за тези задължения. По време на заседанието общинският съветник Ваньо Добринов добави, че общинската администрация е образувала изпълнителни производство за обща сума 95 000 лева. “Тази информация ни дава основание да мислим и да предполагаме, че общинската администрация си върши работата по отношение събираемостта на задълженията.”, каза Ваньо Добринов и отправи предложение таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да се запази, като се обоснова с финансовото състояние на повечето жители. Той даде и пример със съседната Община Трън. “Нека да последваме Община Трън и ние.”, обърна се към колегите си общинският съветник.

Кметът на община Брезник Васил Узунов каза, че през 2019 година са образувани 138 дела за неизплатени задължения. След началото на пандемията от коронавируса броят на заведените от Общината дела драстично спадат. “Вие всички знаете, че когато има вземания от съдия-изпълнител, Общините са последни на опашката. Община Трън е запазила ставката, защото община Трън има много по-малко смет, отколкото община Брезник. Аз поемам ангажимент вие да получите подробна справка на тонажа.”, каза кметът на Брезник Васил Узунов. От разяснението на кмета на общината стана ясно още, че сметта по селата драстично се е увеличила след началото на коронавирусната пандемия. “Ние и сега дофинансираме около 50 % такса “битови”. Ако ни трябват 520 – 530 хиляди лева на година, ние и на 100 % да събираме така определената такса, тя пак е наполовината. Разбирате ли, че ако искаме да достигнем резултата, който ни е важен, ние трябва да вдигаме таксата не в проценти, а в пъти, което наистина ще бъде непосилно.”, каза още Васил Узунов. По негови думи увеличението на таксата е трябвало да започне още през 2006 година – година след подписаното споразумение за 10-годишния период за закриване на общинските депа за битови отпадъци в страната.

Общинският съветник Ина Рабакова даде пример как ще се отрази увеличението с магазина, който стопанисва. На месец тя заплаща по 4 лева за сметосъбиране и сметоизвозване, а след увеличението таксата ще е 4 лева и 50 стотинки. Според нея това е несъществено.

Кметският наместник на село Слаковци предложи Общината да сформира комисия, която по малките населени места да направи обходи с представители на местната власт, за да се установи дали съответните имоти отговарят в действителност на това, което е декларирано от собствениците.

Председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков акцентира, че културата на гражданите по отношение на изхвърлянето на отпадъци в контейнерите трябва да се подобри, за да има ефективност. “Много е важен моментът и в съзнанието на хората, но не само да ги плашим. Имаше такива коментари за санкции и глоби, а и повече да се говори и популяризира тази дейност.”, обърна внимание Иван Тинков.

Общинският съветник Венета Петрова попита каква е гаранцията, че след увеличението ще има точно и пълно извозване на битовите отпадъци в определени дни. На този въпрос кметът на община Брезник Васил Узунов отговори, че за да се случи това трябват 3 работещи камиона с 15 човека персонал. “Това е вариантът – да се вдига всяка година по-малко, а не да се вдига с 200 %. Начинът да се чисти, е като се плаща. Няма кой да дотира тази част освен Община Брезник.”, каза Васил Узунов.

Гергана Методиева от Община Брезник направи разяснения по темата, като даде примери за какви като вид имоти какво ще бъде увеличението на таксата. “Ние предлагаме увеличение от 20 % за град Брезник. Това означава, че един апартамент на “Цвета Лумбарова” от 65 квадрата плаща 22 лева такса “битови” на година. На 22 лева 20 % са 26 лева и 40 стотинки.”, каза Гергана Методиева. Общинският съветник Росен Огнянов се включи: “Разделено на 12, става по колко – по едно пакетче дъвки. Кой е този, който би слугувал за 2 лева на месец? Защото аз така го приемам. Това е буквално слугуване.”, каза Росен Огнянов. Служителят от Община Брезник Гергана Методиева продължи с примерите. “Ще дам един пример за жилище 100 квадрата, масивно със земя 300 квадрата. На годината данъкът му е 50 лева, сега ще стане 60. Затова говориме – 10 лева разлика за 100 квадрата. На нас също не ни е приятно да увеличаваме данъците, защото след това народът се бунтува при нас, когато плаща. Неприятно е, но това е положението.”, каза още Гергана Методиева. Молбите за освобождаване от таксата, които до края на календарната година се подават в общинската администрация, за 2020 година са били около 70.

В разгорещения дебат се включи и заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров, който каза, че администрацията платила и 250 000 лева за отчисления на Регионалното депо за битови отпадъци в Перник до месец ноември. “Без заплати на работници, без гориво, без поддръжка на камиони.”, каза Иван Бъчваров.

Общинският съветник Янка Хранова се обяви за предлаганото увеличение на таксата за сметосъбиране и сметоизвозването в Брезнишко. “Това е много болезнена тема. На никой не му се иска да се увеличава, но виждате как в страната, без да ни питат увеличават ток, увеличават вода, увеличават храни – всичко се увеличава. Ако тази година не се увеличи сметосъбирането и сметоизвозването, то догодина ще стане 30 – 40 %. Плюс това организацията по сметосъбирането и сметоизвозването никак не е лесна.”, каза Янка Хранова.

След края на дебатите беше подложено на гласуване предложението на общинския съветник Ваньо Добринов таксата да се запази. С 3 гласа “за” и 9 “против” решението не бе прието.

В крайна сметка Общински съвет-Брезник прие таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да се увеличи от 2022 година с 20 % за града и 30 % за селата с 8 гласа “за”, 2 гласа “против” и 1 глас “въздържал се”.

Виж също...

Loading...