Работодателите в област Перник срещат най-големи затруднения при намиране на нужните им работници

В регионален план най-големи затруднения при намиране на нужните им работници срещат работодателите в област Перник (92,7 %) и Монтана – 89,2 %. Следват областите Разград – с 88 % и Хасково– с 82,8 %. Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 година национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план. Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Най-лесно си намират нужните кадри работодателите в област Габрово, където 54,8 % от запитаните работодатели посочват, че нямат затруднения при намиране на кадри. Като цяло във всички области, с изключение на Габрово, повече от 50 % от работодателите срещат затруднения при осигуряване на нужната им работна ръка.

От най-търсените професии, като продавач-консултант например, най-трудно си намират подходящи кандидати в областите Шумен, Силистра и Бургас. Машинен оператор пък се намира най-трудно в областите – Кърджали, Пловдив и Разград. Заварчици трудно се намират в областите Добрич, Бургас и Смолян, а Програмисти в областите Смолян, Варна и София-град. Оперативни счетоводители се намират трудно в Кърджали, Кюстендил и София-град.

Търсенето на специалисти с висше образование през следващите от 3 до 5 години в регионален план покрива на 76,9 % изброените в анкетата области на висшето образование, като най-пълно (по всички изброени) са представени само в 3 от областите – Благоевград, Пазарджик и Русе, където работодателите заявяват потребности по всички изброени 12 професионални направления. Най-слабо покритие има при заявения интерес в област Сливен, където работодателите посочват нужда от специалисти с висше образование само в 5 професионални направления. От областите на висшето образование с най-широко търсене в регионален план (като изключим други извън изброените) се открояват Администрация и управление  посочена като необходими във всички 28 области на страната. Следват: Икономика, посочена в 27 от областите, Машинно инженерство и Архитектура, строителство и геодезия  – в 26, Електротехника, електроника и автоматика – в 23 области, Информатика и компютърни науки и Комуникационна и компютърна техника – в 22. Най-слаб е регионалният обхват на професионално направление Туризъм  – в 10 области.

Висшисти в професионално направление Информатика и компютърни науки ще са най-търсени от работодателите  в областите София-град и Перник съответно с 5 340 души и  352. В 6 области, Габрово, Добрич, Разград, Смолян, Търговище и Ямбол бизнесът не е предвидил нужда от специалисти с висше образование в направление информатика и компютърни науки.

Виж също...

Loading...