Област Перник е на 13-то място в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2021 година показват, че 82,8 % от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83,5 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил близо два пъти. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 година област Перник се нарежда на 13-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91,1 %, а най-малък в област Враца – 67,9 %.

Виж също...

Loading...