Община Трън е заложила 15 хиляди лева за почистване на нерегламентирани сметища и още 30 хиляди лева за поддържане на улици и площади

План-сметката за разходите за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата за третирането им, осигуряване на съдове за твърди битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2022 година ще бъде разглеждана на предстоящото на 30 декември заседание на Общински съвет-Трън, става ясно от предложения дневен ред.

В план-сметката за 2022 година е заложено закупуване на 20 контейнери тип “Бобър” с размер 1,1 кубични метра. Общата заложена цена за тях е 16 000 лева, а единичната такава – 800 лева. За резервни части са записани други 3 000 лева. Средствата за метене и миене на улици и площади, и за снегопочистването им през новата година, са в размер на 30 000 лева, а за почистване на нерегламентирани сметища – 15 000 лева. За обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място (паркове, градини, зелени площи) са предвидени 7 000 лева. План-сметката включва и други разходи, свързани с чистотата на общината през 2022 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...