Общинският съвет на Брезник е взел 379 решения по време на 14 заседания, проведени от началото на годината до средата на септември

Общинските съветници на Брезник приеха отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 1 януари до 15 септември 2021 година. Отчетът беше приет на провелото се наскоро заседание на общинските съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

За отчетения период Общински съвет-Брезник е провел общо 14 заседания, от които 11 редовни и 3 извънредни. На тези заседания съветниците са взели общо 379 решения от различно естество. Преобладаващата част от решенията касаят управлението и разпореждането с общинска собственост, финансите и бюджета на Общината, социални въпроси, устройство на територията, възстановяване на земи от общинския поземлен фонд на собствениците им, или на техните наследници и други.

В отчета председателя на Общинския съвет Иван Тинков изразява мнението, че при повечето взети решения, съветниците са били единодушни и са гласували в полза на жителите на община Брезник.

Виж също...

Loading...