При изплащането на пенсиите догодина в пощенските станции приоритетно ще се обслужват хората над 60-годишна възраст

Създадени са графици за изплащане на пенсиите от 7 до 20 януари 2022 година, които са налични във всяка пощенска станция, съобщиха от правителствената информационна служба.

Изплащането на пенсиите ще се осъществява при стриктно спазване на наложения ред при влизането в салоните на пощенските станции – безопасно разстояние един от друг и носене на предпазни средства (маски и ръкавици).

В случай, че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, „Български пощи“ ЕАД за периода на извънредната епидемична обстановка може да:

  • изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на Националния осигурителен институт, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;
  • изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено пълномощно;
  • изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще бъде създадена организация за приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа, съгласно приложените графици. Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон.

Виж също...

Loading...