За 2021 година близо 400 декара в област Перник са залесени с нови гори в държавните горски територии

През 2021 година Югозападното държавно предприятие планира залесяване на близо 5 000 декара. Към момента са залесени над 4 600 декара. От общото залесяване 3 050 декара са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Продължава планираното за периода 2020 – 2022 година залесяване на 3 552 декара опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от Държавен фонд “Земеделие” по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Към момента по тази мярка за залесени 2 600 декара. През тази година в област Перник са залесени 397 декара при 353 декара за 2020 година.

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 700 000 фиданки, следва черният бор – 650 000 фиданки, бял бор – 160 000, бук – 30 000, топола, елша, източен чинар, акация и други.

В последните няколко години ръководството на Югозападното държавно предприятие е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. В залесяването тази година са включени над 30 хиляди фиданки от сребролистна липа, обикновен кестен, явор, дива круша, киселица, бреза. Общият брой на използваните фиданки е 2,1 милиона.

През есента на 2021 година са събрани над 12 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...