Над 1 654 милиона лева са изплатени от старта на мярката 60/40, най-много работодатели са подпомогнати в преработващата промишленост

От старта на мярката 60/40, до момента са изплатени над 1 654 милиона лева. За поне един месец в мярката са взели участие общо 13,4 хиляди работодатели и 325,5 хиляди работници и служители. Нейният старт бе даден през април 2020 година с Постановление № 55 на Министерския съвет, а от юли 2020 година – Постановление № 151 на Министерския съвет. Към момента срокът на действие на мярката е определен до края на 2021 година. Това показва анализ с данни, актуални към 9 декември 2021 година, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Четирите сектора с най-голям дял от изплатените средства са преработваща промишленост (41,6 %), хотелиерство и ресторантьорство (14,6 %), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10,5 %), транспорт, складиране и пощи (9,5 %). В тези сектори са концентрирани близо 82 % от всички запазени работни места и близо 70 % от работодателите, участвали поне един месец в мярката.

Регионалният поглед показва, че около 68% от средствата са концентрирани в пет области. Това са София град (36,6 %), Стара Загора (12,8 %), Пловдив (6,6 %), Варна (6,2 %) и Бургас (5,5 %), които са и областите с най-голяма численост на населението и с най-добри икономически показатели и състояние на пазара на труда. Най-голям дял от сумата са получили предприятията с 250 и повече осигурени лица. Това са работодателите, получили подкрепа за запазване на най-голям брой работни места (36,5 %). Предприятията с до 9 осигурени лица през месеца на участие в мярката съставляват 56,6 % от всички участвали поне един месец в мярката работодатели.

Средният брой месеци участие в мярката е 7,9 за работодателите и 7,0 за работниците и служителите. Разпределението по брой месеци показва, че малко под половината и от работодателите, и от работниците и служителите са участвали за период от не повече от 5 месеца.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...