Изплащането на преизчислените пенсии и добавката от 60 лева към тях започва на 7 януари и ще продължи до 20-ти

Изплащането на пенсиите и добавките за първия месец на 2022 година ще се извърши в периода между 7 януари (петък) и 20 януари (четвъртък). Пенсиите ще се изплащат с преизчислен размер в съответствие с влезлите в сила на 25 декември 2021 година промени в пенсионното законодателство, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Прилаганата в пенсионната формула тежест на годините осигурителен стаж от 1,2 на сто е променена на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане. Годините стаж с превръщане, надхвърлящи календарната продължителност на зачетения осигурителния стаж, продължават да участват при определяне размера на пенсията с коефициент 1,2. Минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст е увеличен от 300 лева на 370 лева, като в съответствие с него са определени и нови минимални размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност. Нараства и максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях – от 1 440 лева на 1 500 лева, а размерът на социалната пенсия за старост вече е 170 лева.

От началото на годината за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, е достъпна справка на интернет страницата на института за разпорежданията, постановени за преизчисляването на техните пенсии. (Разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените от 25 декември миналата година. са публикувани в рубриката За клиента/Полезна информация, както и в менюто Често задавани въпроси на началната страница на сайта на института.).

С пенсиите за януари 2022 година на пенсионерите ще бъде изплатена разликата между старите и новите размери на пенсиите си за седемте дни от 25 до 31 декември 2021 година. Съгласно постановление на Министерския съвет, с пенсиите за януари всички пенсионери ще получат и еднократна допълнителна сума от 60 лева към пенсиите си.

Правителството отпусна 100 милиона лева по бюджета на държавното обществено осигуряване за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19. Със средствата Националния осигурителен институт ще изплаща еднократна добавка от 75 лева към пенсиите на всички пенсионери със започнал, завършен ваксинационен курс или с поставена бустерна доза.

Хората, които до 31 декември 2021 година имат завършен ваксинационен курс, ще получат допълнителното плащане с пенсиите си за февруари тази година. Еднократна добавка от 75 лева ще бъде изплатена и на възрастните, които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 година завършат пълния ваксинационен курс или поставят допълваща доза ваксина.

Същия финансов стимул ще получат и пенсионерите, които поставят първа доза ваксина от 1 януари до 30 юни 2022 година. Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на средствата, нито да изпращат зелен сертификат или други здравни документи до държавните институции. Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен път между Националния осигурителен институт и Министерството на здравеопазването. Допълнителните средства към пенсиите ще се изплащат през месеца, следващ месеца, през който осигурителният институт е получил информация за правоимащите.

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2022 година.

Виж също...

Loading...