Инспектори не допуснаха на българския пазар над 3 100 тона храни със съмнителен произход от трети държави

Инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните са установили и не са допуснали вноса на територията на Европейския съюз, в това число и България, на повече от 3 165 тона неотговарящи на законодателството храни с произход от трети държави през изминалата 2021 година. За сравнение, през цялата 2020 година са задържани малко над 2 100 тона, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински произход, най-много – 1 173 тона, са възбранените мандарини, заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди. На второ място по задържани количества се нарежда пиперът. През миналата година са възбранени 513 тона. Лимоните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържани при граничен контрол са 434 тона.

Граничният контрол не е допуснал също 163 тона лешници и 97 тона фъстъци, заради установено съдържание на микотоксини. При ветеринарен контрол на границите на България са възбранени 55 тона „съставни продукти“ (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; напр. инстантни супи). Не са допуснати също 47 тона агнешки субпродукти, 36 тона замразена или охладена риба 35 тона пчелен мед. Най-често причините за възбрана на храни от животински произход са незадоволителната идентификация и/или документална проверка.

Всички храни и продукти, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Граничен контрол“, не са допуснати на територията на страната и Европейския съюз. Спазени са Регламентите на Европейския съюз и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на нотифициране по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.

Виж също...

Loading...