И през тази година Община Трън ще бори бедността сред децата чрез проект с европейско и национално финансиране

Община Трън е подписала допълнително споразумение с което от 1 януари 2022 година продължава изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година, става ясно от съобщение на сайта на администрацията.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 723 621 лева и 87 стотинки, от които 615 078 лева и 59 стотинки от Европейския съюз и 108 543 лева и 28 стотинки национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 77 месеца, като за период от 74 месеца се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта е 1 август 2016 година, а крайната му дата е 1 януари 2023 година.

Целта на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел – осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Сред предоставяните услуги по проекта са семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители и други. 244 деца до 7 години са обхванати от началото на проекта до момента.

В проекта работят медицински сестри, акушерка, медиатори, социални работници и помощен персонал. В проекта са се включвали висококвалифицирани специалисти – педиатри, гинеколог, стоматолог и юрист. Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ се изпълнява от външен изпълнител по договор, като са привлечени високо квалифицирани специалисти за предоставяне на социалната услуга. Мястото на работата на специалистите е в Центъра за ранна интервенция на уврежданията, който се намира в град Трън, уточняват още от Общината.

Виж също...

Loading...