Детската градина в Трън е изразходвала близо 200 хиляди лева за заплати до третото тримесечие на 2021 година

Заплатите са най-големият разход на детска градина “Ален мак” в град Трън, става ясно от отчет за третото тримесечие на 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

По първоначален план от бюджета на детската градина за 2021 година за заплати по трудови правоотношения са заложени 266 253 лева, като към тази сума има преходен остатък от 2020 година, който е в размер на 16 604 лева. През първото тримесечие на миналата година за заплати по трудови правоотношения са изплатени общо 61 304 лева. През второто тримесечие изплатените заплати са в размер на 120 228 лева, като сумата е с натрупване до 6-ти месец. През третото тримесечие размерът им възлиза на 192 671 лева, като сумата е с натрупване до 9-ти месец.

Отчетът за третото тримесечие на 2021 година показва още, че общо 13 144 лева са изплатени за други възнаграждения и плащания за персонал. От тази сума 1 590 лева са били изплатени за извънтрудови правоотношения, 2 028 лева са били обезщетенията с характер на възнаграждения и останалите 9 526 лева са в графата на други плащания и възнаграждения.

За задължителните осигурителни вноски от работодател през третото тримесечие на годината детската градина е изплатила общо 39 394 лева. За същия период за издръжка (облекло, учебни помагала и външни услуги) са изразходвани 6 410 лева.

Храната в детското заведение през третото тримесечие на 2021 година е струвала 20 842 лева. Почти толкова са средствата, изразходвани за вода, електрическа енергия и горива или по-точно 19 048 лева. Най-малко пари през третото тримесечие са били необходими за командировки, за които са изплатени 80 лева.

Виж също...

Loading...