Инвестиции в няколко села в Брезнишко бяха инспектирани от екоинспектори, които извършиха проверките в края на 2021 година

Екоинспектори са извършили проверките на инвестиционни предложения за брезнишките села Слаковци, Гоз и Завала. Проверките са били извършени през месец декември 2021 година, съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Извършена е проверка по изпълнение на условията, поставени в решение за инвестиционно предложение за изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, масло, сметана и кисело мляко на територията на съществуваща кравеферма в село Слаковци. Възложител на инвестиционното предложение е фирма “Дива” ООД. Проверката е била извършена по документи и е установено, че възложителите се отказват от реализация на обекта.

Извършена е и проверка на относно правното действие на решение за инвестиционно предложение за изграждане на овцевъдна ферма с необходимите за нея съоръжения и собствен водоизточник в землището  на село Гоз. Възложител на инвестиционно предложение е И. Петков. Проверката е извършена по документи, като е установено, че обектът за отглеждане на животни е в експлоатация през летния сезон. Сондажният кладенец не е изграден.

Третата проверка е извършена относно правното действие на решение за инвестиционно предложение за
изграждане на зърнохранилище, овцеферма, сеновал и други помещения за нуждите на овчарник в село Завала. Възложител на инвестиционно предложение е фирма “Мегастрой” ООД. Проверката е извършена по документи. Съгласно снетата от възложителя информация и видно от представен визуален достъп до охранителни камери е видно, че обектът е в експлоатация, с функциониране в него на необходимите помощни помещения за отглеждане на овце и техните приплоди.

Виж също...

Loading...