От днес в област Перник са в сила временни противоепидемични мерки, поради значителното покачване на заболеваемостта от COVID-19

От днес, 13 януари, на територията на област Перник, се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те се въвеждат със заповед на директора на Регионална здравна инспекция-Перник доктор Александър Златанов, видя Zapadno.com.

Преустановява се извършването на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Перник, с изключение на ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. Освен това се забраняват посещенията на външни лица (свиждания) в лечебни заведения за болнична помощ и домове за социални услуги от резидентен тип на територията на областта, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.

Предложените временни противоепидемични мерки подлежат на промяна в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Перник. Със заповедта трябва да са запознати областният управител на област Перник и кметовете на общините в региона.

Временните противоепидемични мерки за територията на област Перник се въвеждат предвид значителното покачване на заболеваемостта от COVID-19.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...