Близо 500 лица са пренощували в места за настаняване в област Перник през ноември 2021 година, а реализираните приходи възлизат на 45 хиляди лева

През ноември 2021 година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46,7 хиляди, а на леглата – 93,7 хиляди, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

В област Перник през месец ноември миналата година са функционирали общо 7 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тези места за настаняване е 294, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са били 8 820 броя.

За месец ноември в местата за настаняване в региона са реализирани 1 082 броя нощувки от пренощували общо 490 лица, от които 44-ма са били чужденци. Приходите от нощувки през отчетения месец възлизат на 45 хиляди лева.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...