Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн

Нова електронна услуга на Национална агенция за приходите дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код на Национална агенция за приходите или квалифициран електронен подпис в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на приходното ведомство. Чрез нея потребителите вече могат и онлайн да попълнят необходимите данни във формуляра, да прилагат документи към него, след което да го подадат. С искането лицата могат да заявят желанието си да им се прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция за приходите.

Услугата предоставя възможност за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати/възстановени – ДДС, корпоративен и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване/Националната здравноосигурителна каса/допълнителното задължително пенсионно осигуряване, принудително събрани публични вземания, включително глоби, имуществени санкции и други. Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените от тях искания с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната услуга в персоналния си екран. Подаденото електронно искане се обработва в 30-дневен срок.

Достъпът до електронната услуга се предоставя, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.
За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице“.

Виж също...

Loading...