С около 12 % увеличение на учителските заплати през тази година, предвидени са и средства за Общините, за да премахнат всички такси в детските градини

С около 12 % ще се увеличи средната учителска заплата от април 2022 година Така тя ще достигне 125 % от средното възнаграждение в страната. Точният й размер ще бъде обсъден със социалните партньори и записан в наредба на министъра на образованието и науката. Повишението на заплатите на педагозите ще се обезпечи с 239 милиона лева. Поради новия размер на минималната работна заплата в страната ще се увеличат разходите и за възнагражденията на непедагогическите специалисти. Така за заплати в системата на образованието ще се дадат допълнително общо 315 милиона лева. Това стана ясно от представения днес законопроект за държавния бюджет за тази година. Предстои документът да бъде обсъден в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

В него са предвидени 10 % повече пари за издръжка на детските градини и училищата. Допълнителните 40 милиона лева са за покриване на по-високите разходи за електроенергия, отопление, горива, вода и други.

Близо 85 милиона лева допълнително ще получат Oбщините, за да премахнат всички такси в детските градини. Родителите няма да плащат от април 2022 година. Мярката е сред приоритетните за правителството и цели да обхване повече деца в системата на предучилищното образование. Децата в предучилищните групи и учениците от I до IV клас ще продължат да получават безплатни закуски. Ще бъдат осигурени още 16 милиона лева, с които храненето им ще бъде по-качествено и здравословно.

Ръст с 6,5 милиона лева е заложен на средствата за транспорт на учениците, които се обучават в средищни училища или в професионални гимназии в съседни населени места. Десет милиона лева ще се предоставят за закупуване на училищни автобуси. Със 100 милиона лева ще се финансира нова програма за извънкласни дейности в училищата и в Центровете за подкрепа на личностното развитие, така че повече деца да спортуват или да се занимават с изкуство.

И през тази година учениците ще могат да почиват безплатно на море или планина по Националната програма „Отново заедно“. Бюджетът й ще е 22,6 милиона лева. Програмата беше спряна временно през миналата година заради ръст на заболелите от COVID-19 в страната. Всички отложени тогава пътувания ще могат да се проведат през това лято.

С 15 милиона лева ще започне нова програма за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки в училищата, в които няма такива или съществуващите не са в добро състояние. С 6,5 милиона лева допълнително ще се осигури дуалното обучение и ще се насърчават учениците да избират защитени специалности или такива с недостиг на кадри за пазара на труда. Очаква се от средата на годината да заработи нова национална програма за наемане на образователни медиатори и социални работници в детските градини и училищата. Тя е на стойност 10 милиона лева. Дотогава заплатите на тези специалисти се осигуряват по европейския проект „Подкрепа за успех“.

С бюджета за 2022 година ще продължат реформите във висшето образование и разширяването на достъпа до него. С 10 % ще се увеличат средствата за студентски стипендии, като за това са разчетени 5,5 милиона лева. Издръжката на обучението във висшите училища ще се повиши с 43 милиона лева. С 2,2 милиона лева ще се покрият таксите на студентите, които се обучават в защитени специалности или такива с недостиг на кадри за пазара на труда. Висшите училища ще получат с 5 милиона лева повече за научна и художествено-творческа дейност.

Повишаване на средствата е предвидено и в частта за наука. Ще бъдат осигурени допълнително 15,5 милиона лева за изпълнение на целите, заложени в националните научни програми, Националната стратегия за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Предвидените общи разходи за политики в областта на образованието и науката през 2022 година са в размер на 6,407 милиарда лева.

Снимка: Министерство на образованието и науката – пресцентър

Виж също...

Loading...