Земеделските стопани ще получат почти 1 милиард лева субсидии за първите 6 месеца на годината, първите плащания ще са в края на януари

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция публикува индикативния график за плащанията към земеделските стопани през следващите шест месеца по схемите и мерките на директни плащания за Кампания 2021. Предвидените плащания са за почти 1 милиард лева, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Графикът е публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“. Първите оторизации за тази година ще бъдат направени в края месец януари, когато ще се преведат вторите траншове по схемата за преходната национална помощ за говеда (ПНДЖ 1) и схемата за овце майки и кози майки (ПНДЖ 3).

През месец февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с животни, а останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“, ще се извършат през месец април.

По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията ще стартират в началото на месец март, като преводите по 7-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до средата на месеца. Припомняме, че до края на януари стопаните доказват с документи произведената и реализирана продукция.

Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си в средата на месец март. В края март ще бъдат наредени и средствата по Схемата за преразпределително плащане с бюджет от над 108 милиона лева.

През месец април се предвижда оторизация по схемата за зелени директни плащания, за протеинови култури и специалното плащане за култура памук.

По Мярка 11″Биологично земеделие” плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май при условие, че към 28 февруари е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерство на земеделието.

Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното плащане по мярка 13 ще се извършат през май.

До средата на юни ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани.

Виж също...

Loading...