Държавните горски стопанства в Брезник, Трън и областта уточнят с кметовете на общини продажбата на дърва за физически лица

Комплекс от мерки и проактивни действия за своевременно осигуряване на достъпни цени на дърва за огрев на населението през 2022 година предприема Югозападното държавно предприятие. До 31 януари на директорите на териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие е разпоредено да инициират срещи с кметовете на съответните общини за уточняване на реда и начина за продажба на дърва на физически лица (на корен, от склад и доставка до краен клиент), съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

До 15 февруари кметовете следва да представят в горските и ловни стопанства коректни списъци на желаещите да закупят дърва, като се посочат необходимите количества за директни продажби за лична употреба чрез продажба на корен или продажба от склад. Определените количества по общини и цените ще бъдат оповестени на видно място в кметствата и в държавните горски и ловни стопанства в обхвата на Югозападното държавно предприятие, както и на интернет страниците им.

До края на февруари Югозападното държавно предприятие се ангажира да разкрие 8 нови централни склада за продажба на дърва на населението в държавните горски стопанства в Елин Пелин, Етрополе, Добринище, Кресна, Невестино, Петрич, Пирдоп и Самоков. Така с обособените преди 4 години складове в Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Осогово, Дупница, Брезник, “Витошко-Студена” и София общият им брой ще достигне 16. До края на март действащите към момента централни складове трябва да осигурят и поддържат около 200 пространствени кубични метра налични количества дърва в тях, за да могат да реагират гъвкаво при повишено търсене.

За да се избегнат спекулативни цени, в зависимост от спецификата на съответното горско или ловно стопанство, приоритетно ще бъдат обособявани обекти и обявявани процедури за добив, товарене, транспортиране и разтоварване до крайния клиент. В този случай общата стойност на услугата до крайния клиент не бива да надвишава 90 лева за пространствен кубичен метър с ДДС. Предстои провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки за закупуване на 7 товарни автомобила за транспортиране на дървата за огрев до краен потребител и още 4 лекотоварни за доставка на дървесината в самите населени места. Предвидено е също закупуване на 4 машини за цепене на дърва, така че клиентът да ги получава нарязани и нацепени, готови за употреба.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...