Преките чуждестранни инвестиции в област Перник възлизат на 224 милиона евро за 2020 година и са с близо 20 % повече от 2019-та

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31 декември 2020 година възлизат на 224,3 милиона евро по текущи цени, което е с 19,9 % повече в сравнение с 2019 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0,8 % и съответно 1,4 % от преките чуждестранни инвестиции в рамките на Югозападен район, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2020 година най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136,1 милиона евро, или с 25 % повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените преки чуждестранни инвестиции е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 83,1 милиона евро, което е с 8 % повече в сравнение с 2019 година.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...