От април минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава на близо 18 лева

„През 2022 година средната пенсия се очаква да стигне 574 лева, без да се включват ковид добавките от 60 лв., които  ще се изплащат на всички пенсионери в периода януари-юни. Това ще се случи при условие, че не бъдат предприети други решения за осъвременяване на пенсиите от 1 юли, извън заложените в проектобюджета на държавното обществено осигуряване“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на пресконференция след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той подчерта, че „правителството има намерение да предложи други варианти за увеличаване на пенсиите, които да доведат до по-голям ръст от прогнозния 6,1 % от средата на годината“. Министър Гьоков посочи, че „през настоящата година разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване ще надхвърлят 16,853 милиарда лева, от които 14,120 милиарда лева са за изплащане на пенсии. Най-голям тласък върху нарастването на разходите за пенсия са промените, влезли в сила от 25 декември миналата година“, цитиран от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

„От 1 април 2022 година минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12 на близо 18 лева. Това стана след много сериозни дебати на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ще се увеличи и размера на максималното обезщетение – от 74,29 лева на 85,71 лева. Нараства и размерът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от 650 на 710 лева. Планирани са 300 милиона за удължаването на мярката 60/40“, каза министър Гьоков и добави, че по нея до момента са подкрепени „близо 13 500 предприятия за запазването на работните места на около 327 000 работници и служители“.

Министър Гьоков представи и най-важните параметри по проекта на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 година, чийто разходен таван е 2 186 996 800 лева и се увеличава с близо 350 милиона лева в сравнение с 2021 година. „90 % от тази сума е за обезпечаване на социални разходи – обезщетения и помощи, социално подпомагане и подкепа за хората. В това число влизат и целеви помощи за отопление, мерките за активна политика на пазара на труда и за субсидиране на нефинансови организации и организации с нестопанска цел по Закона за хората с увреждания“, каза министър Гьоков.

Той посочи, че към 73 милиона лева за финансиране на Националния план за действие по заетостта са предвидени допълнителни разходи в централния бюджет от 110 милиона лева за мярката „Запази ме +“. Така общите разходи за активна политика могат да нараснат до таван 183 милиона лева и да се доближат до размерите от 2008 година.

Министър Гьоков подчерта, че социалните разходи се увеличават с 280 милиона лева спрямо 2021 година и през 2022 година се планира да достигнат общо 984 милиона лева. По Механизма за лична помощ по закон е отчетено увеличаване на коефициента за определяне на възнаграждението на личните асистенти от 1,2 на 1,4 от минималната заплата.

Той обясни, че се предвижда увеличаване с над 20 % на размера на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За семейства с едно дете помощта ще се повиши от 40 лева на 50 лева, за семейства с две деца – от 90 лева на 110 лева, за семейства с три деца – от 135 лева на 165 лева и за семейства с четири деца – от 145 лева на 175 лева. Запазва се принципът за увеличение на размера на помощта с 20 лева за всяко следващо след четвърто дете в семейството.

Паралелно с това се предлага със 100 лева или с над 20 % да се увеличи и подоходният критерий за получаване на месечни семейни помощи за деца. Право на такава подкрепа ще имат семейства, в които доходът на човек е 510 лева. Семействата с доходи от 510,01 лева до 610 лева ще могат да получат 80 на сто от пълния размер на помощта, обясни министър Георги Гьоков.

Виж също...

Loading...