Четирима преподаватели от трънската гимназия и един учител от детската градина ще следят поведението на непълнолетни и малолетни

5 лица са определени за обществени възпитатели през 2022 година, съобщават от общинската администрация в Трън.

Лицата са определени за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. За обществени възпитатели са определени четирима преподаватели в средно училище “Гео Милев”, сред които е и младши педагог, както и един учител в детска градина “Ален мак”.

По закон сред задълженията на обществените възпитатели са оказване на помощпри възпитанието на малолетните и непълнолетните, съдействат за правилното организиране на обучението, труда, отдиха и свободното време на такива лица и други.

Виж също...

Loading...