Анкетирани българи сред градското и селското население са с по-малко песимистични очаквания за следващите 12 месеца

През януари 2022 година общият показател на доверие на потребителите се покачва 1,7 пункта в сравнение с октомври 2021 година, като при населението в градовете увеличението е 0,7 пункта, а при населението в селата – 4,1 пункта, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се запазва приблизително на равнището от предходното наблюдение. По отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца анкетата отчита намаление на песимизма в мненията и на градското, и на селското население, в резултат на което общият балансов показател се покачва с 5,7 пункта.

По-малко негативни спрямо три месеца по-рано са и оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са леко влошени.

През януари тази година оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни. Същевременно инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-умерени в сравнение с предходното наблюдение. Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 2,3 пункта.

Последната анкета отчита известно подобрение (от 3,3 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са благоприятни.

Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 18 и повече години. Обект на изследването са лицата на 18 и повече години, методът на подбор – случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в това число селско/градско население (154 гнезда с по 8 лица в гнездо). Методът на анкетиране е интервю – лице в лице.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...