Горски стражари са извършили над 19 хиляди проверки през месец януари, когато са съставили 547 акта за нарушения

Повече от 19 400 проверки извършиха през първия месец на 2022 година екипите горски инспектори от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, съобщиха от ведомството.

На територията на цялата страна служителите са проверили 2 544 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 1 414 за добив на дървесина, 6 152 превозни средства, 5 260 ловци и риболовци и повече от 4 000 други физически лица.

Извършени са съвместни проверки с органите на МВР по добива, транспортирането и съхранението на дървесина, както и за носенето и съхранението на оръжия и боеприпаси при провеждане на ловните излети.  Със служители на Национална агенция за приходите са проверявани  обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина.

Горските инспектори са съставили 547 акта през месец януари за установени нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, с които са задържани над 170 плътни кубически метра дървесина, 15 моторни превозни средства, 25 каруци, 12 моторни триони, три законни оръжия и други.

Снимка: Изпълнителна агенция по горите – архив

Виж също...

Loading...