Община Трън предвижда за продажба близо 30 имота и ще отдава под наем магазини, механа и хижа

Близо 30 имота за продажба са включени в годишната програма на Община Трън за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година. Програмата ще бъде разгледана от местните общински съветници на заседание, насрочено за 10 февруари, съобщават от Общински съвет-Трън.

Годишната програма на Община Трън за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината. Преди да бъде разгледана от общинските съветници в нея са записани общо 26 имота – поземлени и урегулирани, които са отредени за продажба. Повечето от тези имоти се намират в трънски села, сред които са Бохова, Насалевци, Парамун и други. Два от имотите, отредени за продажба, са в землището на град Трън. Единият от имотите в града представлява терен и сграда (бивша болница) и е с начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване.

В програмата са записани и четири обекта, отредени за отдаване под наем. Това са два магазина в селата Забел и Врабча, механа в Зелениград и хижа “Руй”.

Очакваните приходи за 2022 година от сделки с общинско имущество 320 000 лева, в това число 120 000 лева от продажби и 200 000 от наеми. 7 000 лева са необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти, които са общинска собственост за 2022 година, пише в годишната програма на Община Трън за управление и разпореждане с общинска собственост.

Виж също...

Loading...