За 2021 година средното рентно плащане за ниви в Брезнишко е 16 лева на декар, а за пасища е 10 лева

Областна дирекция “Земеделие”-Перник определи размера на средното годишно рентно плащане за землищата в региона. Определението е въз основа на данните, които са били предоставени от Общинските служби по земеделие в област Перник и касае всички вписани в Службата по вписванията и регистрираните в регистъра на ползването договори по землища, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

На 27 януари тази година Комисия към Областна дирекция “Земеделие”-Перник е определила размера на средното годишно рентно плащане в левове за декар за землищата в региона. Размерът е определен по общини и начин на трайно ползване, както и по методика от земеделското министерство.

Средната стойност на рентните вноски за ползване на ниви в община Брезник за 2021 година е 16 лева за декар и се запазва като тази, която беше приета за 2020 година. Средното рентно плащане за ползване на земеделски земи за миналата година е най-високо в землището на село Сопица – 27 лева за декар и най-ниско за село Брусник, където средната стойност е 7 лева за декар.

Средното рентно плащане за 2021 година за ливадите в Брезнишко е 13 лева за декар, за пасища е 10 лева за декар и 13 лева за декар за трайни насаждения.

Виж също...

Loading...