23 са свободни места за ловци в Брезнишко, ловно-рибарско дружество “Сокол” ще може да подготвя нови кандидати за лов за настоящата година

Близо 100 са свободните места за ловци в ловно-рибарски сдружения в област Перник, съобщават от Съюза на ловците и риболовците в България.

Част от свободните места за ловци са в ловно-рибарско дружество “Сокол” в град Брезник. Свободните места за ловци в дружеството са 23.

Ловно-рибарското дружество на Брезник е сред определените, които могат да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2022 година. Това е определено със заповед на Изпълнителна агенция по горите.

Виж също...

Loading...