Над 61 % от младите гори в държавните територии на Брезнишко и Трънско са се прихванали, показва есенна инвентаризация

Достигнатият среден процент на прихващане на създадените в държавните гори едногодишни горски култури е 62,38 %. Това показва анализ на извършената през 2021 година есенна инвентаризация на 1, 2, 3, 4 и 5-годишните горски култури, предаде репортер на Zapadno.com.

Достигнатият среден процент на прихващане на създадените на 2-годишни горски култури е 69,34 %, на 3-годишните – 74,97 %, на 4-годишните – 79,31 % и на 5-годишните – 75,75 %. За миналата година Югозападното държавно предприятие, към което са и държавните горски стопанства в Брезник и Трън, е с най-нисък среден процент на прихващане на едногодишните култури (39,44 %).

Извършената през миналата година есенна инвентаризация показва, че общо 203 декара или 61,69 % от 1-годишни и 3-годишни горски култури в държавните гори в община Брезник са се прихванали. От тях 103 декара или 42,35 % са прихваналите се 1-годишни горски култури и още 100 декара или 81,61 % от 3-годишни горски култури. За 2, 4 и 5-годишни горски култури в държавните гори в Брезнишко няма информация.

В държавните територии в съседната община Трън също са включени данни единствено за 1-годишните и 3-годишните горски култури, които са се прихванали. Общо 37,10 декара или 51,95 % са се прихванали, като от тях 15 декара или 37,7 % са 1-годишни гори и 22,1 декара или 61,63 % са горски територии на 3 години.

Анализът за цялата страна показва, че през 2021 година средният процент на прихващане на всички едногодишни култури е 63,39 % и е по-нисък от постигнатите през 2020 година и 2019 година. “Последните три години не бяха благоприятни. Те се характеризираха с влажна пролет, последвана от силно и продължително засушаване през летните и есенни месеци, с изключително ниско количество на валежите.”, гласи още анализът, изготвен от Изпълнителна агенция по горите.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...