Хора с увреждания получиха близо 81 хиляди безплатни винетки през януари, за февруари, март и април изтичат 61 129 винетни такси

80 638 електронни винетки са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през януари 2022 година Те са за над 7,8 милиона лева и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. През февруари тази година изтича валидността на 37 701 безплатни електронни винетки, през март – 19 176 броя, а през април – 12 252 броя. Проверка за срока на валидност на е-винетките може да бъде направена на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ www.api.bg и на www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с 50 на сто и с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 конски сили. Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността, безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенцията за социално подпомагане. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

Виж също...

Loading...