Народното събрание прие бюджета за 2022 година, с икономии и трансфери ще може да се помогне на Украйна

Народното събрание прие окончателно на второ четене държавния бюджет за 2022 година, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Парламентът реши през 2022 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности на Общините да бъде 4 889 285 900 лева.

За трансфери за местни дейности в това число обща изравнителна субсидия в държавния бюджет са предвидени 379 000 000 лева за трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 48 228 100 лева, целева субсидия за капиталови разходи – 296 310 200 лева.

Народните представители увеличиха с 5 милиона лева предвидените средства за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Парламентът реши за сметка на икономии на разходи или трансфери по бюджетите на първостепени разпоредители Министерският съвет да може да финансира дейности по оказване на помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, както и за предоставяне на хуманитарна помощ на Украйна и за извършване на разходи за справяне с последиците от военните действия.

Виж също...

Loading...