Здравното министерство: Няма промяна в радиационната обстановка на територията на страната

По повод журналистически запитвания относно риска от радиоактивно замърсяване на територията на Република България от пресцентъра на Министерство на здравеопазването публикуваха следната информация:

От миналата седмица Националният център по радиобиология и радиационна защита е предприел мерки за увеличаване мониторинга на атмосферните отлагания. На отделите „Радиационен контрол“ на Регионалните здравни инспекции във Варна, Русе, Бургас, Пловдив и Враца е разпоредено да се пристъпи към ежеседмично измерване на посочения параметър, а при възможност да се пробонабира и анализира атмосферен въздух.

Данните от системите за радиационен мониторинг в България са достъпни на сайта на Министерството на околната среда и водите: http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html. Допълнителна информация може да се намери и на адрес: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx, където е публикувана карта, изготвена от JOINT RESEARCH CENTRE на Европейската комисия. Картата показва измервания на радиоактивността в околната среда под формата на средни стойности на гама дозата и максимуми за последните 24 часа. Измерванията произхождат от приблизително 5 500 станции.

Информация за радиационния статус на територията на България и съответните препоръки за населението ще се публикуват на сайта на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Към момента няма промяна в радиационната обстановка и не се налага предприемане на мерки за радиационна защита на населението.

Виж също...

Loading...