Преди Задушница и след бурни дебати Общинският съвет на Брезник прие правилата за управление и ред в гробищните паркове

Проектът на Наредбата за управление и вътрешен ред в гробищните паркове предизвика бурни дебати по време на февруарското редовно заседание на Общински съвет-Брезник. При разглеждането на проекта общинската администрация съобщи, че през изминалите 3 месеца не са постъпили никакви мнения и предложения от граждани, предаде репортер на Zapadno.com.

В началото на месец декември 2021 година за читателите си Zapadno.com представи някои от по-интересните аспекти в проекта на наредбата. Прочетете още по темата в публикацията: Брезник въвежда ред в гробищните паркове: контролът е в кметовете, наследниците са длъжни да почистват.

Ден преди първата Задушница за годината, местната власт разгорещено обсъжда документа в продължение на повече от 30 минути. В хода на заседанието дори се наложи председателят на Общинския съвет Иван Тинков да обяви 5-минутна почивка, след която съветниците продължиха с дискусията по темата. Общинският съветник Росен Огнянов докладва, че още при разглеждането на наредбата в общинските комисии дебатите са били бурни. Предложения са отправяни от съветниците Ваньо Добринов и Венета Петрова, а в дискусията са се включвали и служители от общинската администрация.

На заседанието на Съвета народният избраник Венета Петрова предложи промени, които бяха приети от нейните колеги. С едното изменение отпада изискването за постоянен адрес на покойника. В наредбата беше предвидено, че в местните гробища могат да бъдат погребвани само покойници, които са имали постоянен адрес в община Брезник за срок от най-малко 5 години. Петрова предложи също промяна, с която се поставя изискване – ако предстои да изтече правото на ползване на гробно място, да се постави уведомление на видно място. Според наредбата правото на ползване на гробни места е срочно – за срок от 8 години. Изключение се допуска, ако за мястото се плати да се ползва за вечни времена. След първите 8 години, правото на ползване може да се удължава на всеки 15 години, ако се плати допълнителна такса и се спазват определените срокове. При последващи погребения, правото на ползване се продължава, но полагането на друг покойник може да стане най-рано след 8 години.

Изказване по темата направи и кметът на община Брезник Васил Узунов. Той предупреди, че пространството за разширение на гробищния парк на град Брезник вече е малко. “Тази година мисля е последно и край. Или има още един парцел… и отново трябва да се отчуждават или купуват имоти, може би отново да се мести водопровод и така нататък.”, каза Васил Узунов. Кметът на община Брезник добави още, че в гробищния парк има гробни места на хора, на които повече от 50 години никой не си позволява да погребе друг там.

В края на дебатите проектът беше подложен за гласуване и приет с 13 гласа “за” на общинските съветници.

Виж също...

Loading...