Средната месечна работна заплата в област Перник е нараснала с над 20 % през четвъртото тримесечие на 2021 година спрямо същия период на 2020-та

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2021 година се увеличават спрямо края на септември същата година с 0,2 % и достигат 28 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24,4 и 16,4 %. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3,7 % (до 7 хиляди), а в частния сектор – с 0,1 % (до 21 хиляди). В края на декември 2021 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 1 % в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 година с 4,2 %, като достига 1 253 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 526 лева, а за частния – 1 161 лева. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 22,2 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 15 %, а в частния сектор – с 25,5 %.

Снимка: Прокуратура на Република България – пресцентър (архив)

Виж също...

Loading...