РЗИ и учени са обследвали обществени сгради в Брезник, Трън и Ноевци в изпълнение на Национален план за действие

Проучване на обемната активност на радон в училищни сгради в област Перник е проведено в периода от месец октомври 2019 година до месец май 2020 година. В съответствие с Национален план за действие в тази област измерванията са направени от представители на училищата под ръководството на Регионалната здравна инспекция-Перник и Националния център по радиобиология и радиационна защита, предаде репортер на Zapadno.com.

Обследването е обхванало средно училище “Васил Левски” в град Брезник, основно училище “Христо Смирненски” в село Ноевци, средно училище “Гео Милев” в град Трън, както и десетки други учебни заведения в област Перник. За да се проведат измерванията, учените са раздали детектори, които е трябвало да бъдат поставени в учебните помещения. За тази цел в брезнишката гимназия е имало 22 детектора, от които 1 е бил изгубен. В основното училище в Ноевци детекторите са били 5 и всички са върнати на изследователите. В училището в град Трън поставените устройства са били 12, от които 1 е бил изгубен.

Заключението от проучването в област Перник показва, че средната стойност на обемната активност на радон на измерените помещения е 170 бекерела на кубичен метър при референтно ниво от 300 бекерела на кубичен метър. Резултатите показват, че най-висока стойност е измерена в помещение в град Перник, но прави впечатление, че то не е учебно, а е офисно помещение. Най-ниски са стойностите в сграда в село Дрен. В общините Брезник и Трън коефициентът на вариация е значително по-нисък в сравнение с други места, което означава, че данните са доста по-еднородни. За целите на анализа какво е влиянието на различни фактори, в хода на проучването са събрани данни за вида на сградите, годината на строителството, извършен ремонт, наличие на сутерен или асансьор, строителен материал, вид на прозорците, наличие на вентилационна система и други.

Виж също...

Loading...