300 милиона лева са осигурени в държавния бюджет за продължаване на мярката 60/40 до средата на годината

На 4 март тази година Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година беше обнародван в Държавен вестник. Със закона се осигуряват необходимите средства за осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 6,1 %, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

В него е отразено още увеличението от 1 април тази година на минималния и максималния дневни размери на паричното обезщетение за безработица съответно от 12 лева на 18 лева и от 74 лева и 29 стотинки на 85 лева и 71 стотинки, както и промяната в месечния размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 650 лева на 710 лева. Общо 300 милиона лева са осигурени за продължаване на мярката 60/40 до средата на годината. Миналата година чрез мярката 60/40 в община Брезник са запазени 23 работни места. Прочетете още по темата в публикацията: 23 работни места в Брезнишко са запазени чрез мярката 60/40, работодатели от Трън не са се възползвали от държавната помощ.

Подробна информация за допусканията и параметрите на бюджета за 2022 година на фондовете, администрирани от Националния осигурителен институт, вече е публикувана в рубрика „За клиента“/“Полезна информация” на интернет страницата на институцията. В документа „Бюджет за граждани“ са представени по достъпен начин допусканията в бюджета на държавното обществено осигуряване за годината и са посочени основните пера в приходите и разходите по фондове.

Виж също...

Loading...