Реки, извиращи от Брезнишко и Трънско, могат да бъдат зарибявани с пари от продажба на билети за хоби риболов

Всяка година министърът на земеделието със своя заповед определя обектите, които да се зарибяват със средства от продадените билети за риболов. Заповедта се отнася за любителски риболов и е по предложение на ръководителя на Изпълнителната агенцията по рибарство и аквакултури (ИАРА), предаде репортер на Zapadno.com.

Преди да влезе в сила, заповедта за 2022 година е публикувана на сайта на министерството за обществени консултации. Според документа, както и през миналата година, водните обекти, в които ще може да се извършват зарибявания в област Перник са река Конска и река Треклянска (Реянска). За сравнение – през 2020 година ИАРА е предложила на министъра река Ерма и нейните притоци, но от 2021 година предложението е да се зарибяват Конска и Треклянска.

Билетите за хоби риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват от нейните териториални звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и други. Лицата и организациите, които разпространяват билети, превеждат на агенцията 80 на сто от стойността на билета. Най-малко 5 на сто от останалите пари от стойността на билетите трябва да бъдат изразходвани за зарибяване на обекти за любителски риболов. Именно в тази връзка министърът издава заповед за обектите за зарибяване.

В документа е записано още, че за извършване на зарибяване се подписва специален протокол от комисия, която се определя от ръководителя на териториалното звено на Агенцията по рибарство. Затова ИАРА трябва да бъде уведомена за предстоящо зарибяване най-малко три дни предварително. Към протокола задължително се прилага свидетелство за здравословното състояние на зарибителния материал. Той трябва да е с произход от региона, в който ще се зарибява. А при избор на обект за зарибяване, с приоритет са язовирите публична държавна собственост, както и обектите, в които любителският риболов е разрешен в периода на размножаване на рибите.

Река Конска извира от Завалска планина в община Брезник и преминава през територията на съседната община Перник, където се влива в река Струма. Дължината на реката е 36 километра, а по протежението и има 6 основни притока, сред които Мала река, Брезнишка река и Селска река (Ноевска река).

Река Треклянска (Раянска) извира от планината Боховска в община Трън и преминава през територията на общините Земен и Трекляно преди да се влее в река Струма. Дължината на реката е 50 километра и има 7 основни притока, сред които Явор (Пенкьовска река) и Трънов дол.

Виж също...

Loading...