Украинските бежанци в област Перник могат да бъдат подпомогнати с дърва за отопление от Югозападното държавно предприятие

Югозападното държавно предприятие има готовност да подкрепи с дърва за огрев нуждаещи се бежанци от войната в Украйна, намерили закрила на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София град, Ловеч и Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Управителният съвет на предприятието гласува решение, с което упълномощава директора инженер Дамян Дамянов да предостави до 500 пространствени кубически метра дърва, които да бъдат разпределени при заявена необходимост.

За оказване на бърза и ефективна помощ при възникналата кризисна ситуация Югозападното държавно предприятие е подготвило писма до съответните областни управители с молба за съдействие при уточняване на местата, в които има настанени украински бежанци, както и на нуждата от осигуряване на дървесина за отопление.

Виж също...

Loading...