734 са колективните съоръжения за защита на територията на България, като близо 300 от тях са в добро или задоволително състояние

Информация за бройката и състоянието на колективните съоръжения за защита беше представена днес от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов. „На територията на страната са изградени 734 укрития. От тях 292 са в добро състояние, обхванати са в електронен регистър и в тях могат да бъдат настанени хора, при възникване на необходимост. Голяма част от тези съоръжения се намират под училища, детски градини и обществени сгради”, обясни той при срещата си с медиите, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Предприемат се допълнителни действия, за да може в най-скоро време и други укрития да бъдат приведени в готовност и да отговарят на нормативните изисквания за защита на населението. Нашата идея е регистърът на укритията да бъде динамичен и да бъде обновяван на всеки две седмици, допълни гл. комисар Николов. Изключително сериозен проблем при осигуряването на поддръжката им е различната собственост – част от тях са държавни, други са на общинската администрация, а не малък процент са на частни организации.

Той обясни, че съоръженията за защита, които са в добро състояние, трябва да са със изградена и работеща вентилационна система, да разполагат с осигурена питейна и резервна техническа вода, както и обособени медицински и санитарни помещения. По думите на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, при укриването на толкова много хора, сериозно предизвикателство ще бъде осигуряването на ежедневното им продоволствие и изхранване. Той подчерта, че в страната ни концепцията за защита на населението през годините е била да се осигури временно укритие на застрашените хора, след което те да бъдат изведени от зоната, в която е застрашен животът им. Главен комисар Николай Николов призова хората да почистят и да осигурят входовете на приземните етажи и на мазите в кооперациите, които биха могли да се използват за укрития.

Снимка: МВР – пресцентър

Виж също...

Loading...